Hawkplay Responsible Gaming Policy

Ang Hawkplay (ang "Kumpanya"), na ito, ay nagsusumikap na i-endorso ang responsableng paglalaro pati na rin ang pagpapabuti ng pag-iwas sa labis na paglalaro. Itinatakda ng Responsableng Patakaran sa Pagsusugal na ito hindi lamang ang mga pangako ng Kumpanya kundi pati na rin ang iyong responsibilidad na isulong ang mga responsableng kasanayan sa pagsusugal at bawasan ang mga negatibong epekto ng labis na paglalaro.

Ang naka-capitalize na mga terminong ginamit dito ngunit hindi tinukoy sa Responsableng Patakaran sa Paglalaro na ito ay magkakaroon ng mga kahulugang ibinibigay sa kanila sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Website, at kung saan ay isinama sa pamamagitan ng pagtukoy sa Responsableng Patakaran sa Paglalaro na ito.

Kami ay nakatuon sa pagtiyak na masisiyahan ka sa iyong karanasan sa paglalaro sa aming Website habang nananatiling ganap na nalalaman ang mga epekto sa lipunan at pananalapi na nauugnay sa labis na paglalaro. Nag-aalok at nagpo-promote kami ng aming mga laro ng kasanayan bilang isang kasiya-siyang aktibidad sa paglilibang at naniniwala na ang paglalaro ay mananatiling ganito lamang kung maglaro ka nang responsable at mananatili sa kontrol. Ang larong ito ay may kasamang elemento ng panganib sa pananalapi at maaaring nakakahumaling. Mangyaring maglaro nang responsable at sa iyong sariling peligro.

MGA MAAARI MONG GAWIN:

Kung pipiliin mong maglaro sa aming Website, may ilang pangkalahatang alituntunin na makakatulong na gawing mas ligtas ang iyong karanasan sa paglalaro, at bawasan ang panganib na maaaring mangyari ang mga problemang nauugnay sa labis na paglalaro:

– Bumili lang ng Play Money gamit ang pera na kaya mong gastusin.

– Huwag kailanman bumili ng Play Money gamit ang pera na kailangan mo para sa mahalaga o mahahalagang bagay tulad ng pagkain, renta, singil, o tuition.

– Paunang planuhin ang iyong mga pagbili at ang oras na gugugulin mo sa paglalaro sa Website at manatili sa limitasyong iyon. anuman ang iyong pagganap.

– Huwag maglaro kapag ikaw ay balisa, pagod, o nalulumbay. Mahirap gumawa ng magagandang desisyon kapag nalulungkot ka.

– Huwag ipagpaliban ang personal at iba pang mahahalagang gawain upang maglaro. Kumpletuhin ang lahat ng iyong mahahalagang gawain upang makapaglaro ka nang may malaya at kalmadong isipan.

– Balansehin ang iyong paglalaro sa iba pang mga aktibidad. Maghanap ng iba pang uri ng libangan upang hindi maging masyadong malaking bahagi ng iyong buhay ang paglalaro.

– Huwag humiram ng pera upang makabili sa Website.

– Iwasang gamitin ang lahat ng Play Money na binili mo sa isang laro o session.

– Mag-time out at magpahinga nang regular.

Author

  • Rosalie

    Writer, wanderer, and avid storyteller. With a passion for exploring diverse cultures and a love for words, she crafts engaging narratives that transport readers to far-off lands and unseen worlds. Follow her adventures and musings on her blog, where imagination knows no bounds.

    View all posts